verschil meeste online coaching en deze coaching

Op internet is veel aanbod aan coaching te vinden. Ook veel aanbod in online coaching. Wat nu te kiezen als je best wat coaching zou kunnen gebruiken? Ikzelf volg ook wel eens een online traject aanbod al dan niet gratis aangeboden. Het grote verschil is dat Stokrooscoaching maatwerk biedt. Het sluit aan op de eigen vraag en stapsgewijs gaan we samen op zoek naar de eigen unieke oplossing. Het contact is intensief gedurende het traject. Er is sprake van een regelmatige interactie en het gaat altijd over en met jou met je eigen unieke eigenschappen.

Het traject is altijd gericht op de specifieke vraag van de cliënt. De eerste periode wordt samen op zoek gegaan naar de vraag en haar achtergrond, waarna samen een doel wordt gesteld dat na de coaching behaald zal zijn. De middenperiode kenmerkt zich door oefenen in ander gedrag of onderzoeken van andere keuzes. In deze periode is het belangrijk voor de cliënt om regelmatig terug te kunnen vallen op de coach. Dat kan zo vaak als nodig. De coach stimuleert, vraagt door en helpt kijken naar wat succesvol was en om voortzetting vraagt. De laatste periode kenmerkt zich door samen te kijken hoe de nieuwe inzichten en het andere gedrag of de andere keuze in de toekomst aanwezig kunnen blijven. Wat is er nodig om van een blijvende verandering te spreken. Gedurende het hele traject worden artikelen en theorie geplaatst, die cliënt kunnen ondersteunen. Ook de artikelen zijn maatwerk. Het gaat altijd over de specifieke vraag en valkuilen van de cliënt.

Veel coaching op internet aangeboden zijn kant- en klaar concepten. Het gaat in op jouw vraag bv gebrek aan zelfvertrouwen. Vervolgens komen er enkele weken e-mails met opdrachten en informatie. Contact met de coach is er niet of nauwelijks. Bij mij als cliënt pakt dat snel uit in het e-mailtje even parkeren en vervolgens vergeten tussen al die andere mails.

Stokrooscoaching werkt niet met jouw e-mail, maar in de speciale omgeving: www.pluform.com. De omgeving is beveiligd. Er is ruimte voor dialoog, opdrachten, audio, films etc, wat maar past in het specifieke coachtraject. Voor iedereen anders dus. Coach en cliënt krijgen altijd direct een seintje in de mail dat er een reactie van de ander is. Coach reageert altijd binnen 48 uur en dat kan ook sneller zijn. Ook van cliënt wordt een reactie binnen 48 uur verwacht. Op deze wijze wordt intensief gewerkt aan de eigen specifieke vraag en de eigen specifieke oplossing.

Het kan ook gebeuren, dat het traject tijdelijk een pauze neemt, omdat dat beter past bij het individuele traject. Dan volgt er bv een opdracht een bepaald boek te lezen of eerst een test bij een psycholoog of huisarts te doen. Altijd in overleg en met toestemming cliënt. Na afsluiting van het totale traject kom ik altijd na een maand vragen hoe het gaat. Dat is een stimulans om op eigen kracht dezelfde route te blijven varen.

Maatwerk en intensieve interactie dat is het verschil dat Stokroos coaching aanbiedt.

Posted in Uncategorized.