Laat oma thuis

IMG_2715

Deze feedback kreeg ik over mijn stijl van coaching. En daar ben ik apetrots op. Hier sta ik graag voor. Ik geloof erin dat de coachee zelf alle antwoorden heeft. Ik help slechts bij die eigen wijsheid te komen.

Ik werk graag vanuit: “laat oma thuis”. O(oordeel)M(mening)A(advies). Ik ben er zelf allergisch voor als iemand vanuit oma reageert. En hoe vaak doen we dat niet, ook ik. Het brengt me doorgaans verder van huis in plaats van dichter bij huis.

karakterstructuren

Als je té aardig bent……

Op Facebook kwam ik een post van de Libelle tegen, met daarin herkenbare punten van mensen die te aardig zijn. Het is een grappig artikel en een mooie duiding van mensen die veel van de opofferende karakterstructuur in zich hebben.

Masochistische karakterstructuur: “de verdrager”
Elke karakterstructuur heeft zijn eigen kenmerken; fysiek, mentaal en emotioneel. Iedere structuur bevat kwaliteiten, beperkingen en leermogelijkheden. Wat is jouw levensthema? Welke (gedrags) patronen en (mentale) overtuigingen heb je ontwikkeld en wat is hun invloed op jouw leven?

Enkele kenmerken:
• De kwaliteit van het grote hart, meeleven en een grote naastenliefde
• Je bent bereid om de wereld mee te dragen en hebt oog voor het lijden van mensen
• Je voelt je aangetrokken tot diep menselijke thema’s
• Voor jezelf kiezen en genieten is gekoppeld aan schuld
• Je voelt altijd een druk van ‘moeten’, zowel uit de buitenwereld als uit je eigen binnenwereld
• Er is geen evenwicht tussen jouw draagkracht en het lot van iemand anders

Hoe is iemand met een masochistische structuur in relaties?
• Je uitgangspunt in de relatie is: opoffering; ik zorg wel dat jouw lijden overgaat
• Conflicten en aanvaringen die bij kunnen dragen aan groei en verandering worden zoveel mogelijk vermeden
• Het goed hebben met elkaar zoek je vooral in gezelligheid en vaste activiteiten
• Intuïtief zoek je vaak een partner die veel heeft meegemaakt en voor wie jij je kunt inzetten
• Je bent trouw, mensen kunnen op je rekenen

Hoe uit zich dit in het werk?
• Je neemt het lijden van de wereld op je schouder, hierdoor ga je over je eigen grenzen
• Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel, uithoudingsvermogen en een grote bereidheid om de kar te trekken
• Je voelt aan of mensen je hulp nodig hebben
• Jouw zelfexpressie komt in de knel, omdat het lot van de ander voorgaat

Er zijn 6 karakterstructuren en iedereen heeft van elk elementen in zich. Sommige structuren zullen meer voorop staan en andere zullen meer onderdrukt of nauwelijks aanwezig zijn.

‘Karakter’ slaat op de gedragingen die diep in de persoon gegrift zijn. Het karakter wordt in de jeugd gevormd door ervaringen en invloed van buitenaf (de sociale omgeving) in combinatie met het temperament dat al in het kind aanwezig is als het geboren wordt.
De karakterstructuur van een kind wordt in de vroege jeugd gevormd om zich staande te kunnen houden in de wereld. Gedurende deze tijd loopt het kind tegen bepaalde dingen aan en door deze ervaringen doet het kind bepaalde overtuigingen op. Hierdoor ontwikkelt het kind bepaalde gedragingen, uitingen en overlevingsstrategieën.
Een karakterstructuur is in het latere leven het deel van de persoonlijkheid dat zich naar buiten toe manifesteert. De situaties waarin deze buitenkant van het karakter, ofwel het ‘masker’, zich manifesteert, zijn vaak situaties waarin een persoon het moeilijk heeft of stress ervaart. Dan wordt ook gesproken van het reageren vanuit (oude) patronen.
De leer van de karakterstructuren gaat ervan uit dat als je in staat bent om de oorsprong van de patronen in je gedrag te doorgronden, je beter in staat bent om patroongedrag te vermijden of te weerstaan.
Er zijn zes karakterstructuren te onderscheiden:
Afwezige of schizoide structuur
Bij een persoon met de afwezige structuur hoort een beschouwende houding, hij ziet vaak haarscherp wat een ander nodig heeft of vraagt. Hij leeft in zijn hoofd, met de ratio als vluchtmechanisme van het gevoel. Hij voelt zich niet snel ergens echt thuis. Over het algemeen hebben personen met deze structuur een goed ontwikkelde intuitie.
Onverzadigbare of orale structuur
Het uiterlijk gedrag van een persoon met de onverzadigbare structuur is vaak: ‘ik heb niemand nodig.’ Hij vindt het moeilijk om verlangens en gevoelens uit te drukken, uit angst dat de omgeving deze niet zal vervullen. Iemand met deze structuur leeft met de angst om tekort te komen. In plaats van openlijk te erkennen en te vragen, doet hij dit op een impliciete en verborgen manier. Personen met deze structuur zijn vaak heel zorgzaam en weten goed wat een ander nodig heeft.
Vervloeiende of symbiotische structuur
De vervloeiende structuur is sterk geneigd zich aan zijn omgeving aan te passen, omdat dit is wat hij heeft geleerd. Hij weet vaak niet wat hij echt wil. Duidelijk de ruimte innemen of op de voorgrond treden zal de vervloeiende structuur uit zichzelf dus niet snel doen. Personen met deze structuur zijn gericht op harmonie en kunnen in een groep ‘het cement tussen de stenen’ zijn.
Opofferende of masochistische structuur
Iemand met een opofferende structuur vindt het moeilijk om iets te zeggen dat voor een ander vervelend kan zijn. Hij is bang de sympathie te verliezen en gaat gemakkelijk over zijn eigen grenzen heen. Personen met deze structuur kunnen steun en toeverlaat voor anderen zijn; anderen kunnen op hen bouwen.
Afstandelijke of rigide structuur
Bij iemand met de afstandelijke structuur bestaat de sterke behoefte om te voldoen door middel van presteren. Hij creëert graag een ongeschonden beeld van zichzelf. Hij kan hard werken en gaat daarbij gemakkelijk over zijn grenzen heen. Vaak is de afstandelijke structuur haastig en ongeduldig. Anderen kijken vaak een beetje tegen hem op. Een persoon met deze structuur bereikt vaak veel in het leven.
Wantrouwige of psychopatische structuur
Het meest duidelijke kenmerk van iemand met deze structuur is een wantrouwende houding ten opzichte van de omgeving. Hij denkt vooruit in scenario’s. Hij heeft ook de neiging om de omgeving in de gaten te houden. Hij zorgt ervoor dat hij niet onderuit gehaald wordt. Een persoon met deze structuur kan voor anderen in tijden van flinke storm een rots in de branding zijn.

Eerst langs de wond

Ik spring altijd graag direct naar de oplossing. In de opleiding “het helende verhaal” heb ik geleerd eerst altijd langs de wond te gaan, voordat de mogelijkheid zich aandient het anders te doen. Eigenlijk net zo als met een goed verhaal. De held moet altijd via een probleem de zaak oplossen en met andere bagage huiswaarts keren. Met het geleerde in zijn rugzak. Het is niet voor niets dat volkeren al eeuwen aan elkaar verhalen overdragen met deze verhaallijn.

Ik heb het in de opleiding zelf mogen ervaren met platen op de vloer. Als ik me direct naar de betere toekomst begaf, dan werkte het niet. Ik moest daadwerkelijk eerst op de wond gaan staan en dat begrepen en gevoeld kon ik naar de andere toekomst. Bij het opstellingenwerk wordt dat ook wel benoemd als toekomstgericht bezig zijn en de informatie uit het verleden ophalen.

Deze week had ik last van een opmerking van iemand. 2x kwam er een vergelijkbare afwijzende reactie, terwijl ik het gewoon goed zat te bedoelen. Wie kent het niet? Je bedoelt iets hartelijk en meelevend en toch valt het verkeerd bij de ander. Moedig probeerde ik de opmerking bij de ander te laten en te zien in het licht van de ander. Werkte het? Nee niet echt. De krant vanmorgen kwam maar niet uit, want mijn gedachten dwaalden steeds af.

Tot ik me zelf toestond, dat het gewoon zeer doet. En het durfde te voelen. Daar zat ik dan op de wc met de tranen in mijn ogen. Au! En gelijk wist ik dat het een herkenbare pijn is. Als kind heb ik als dochter van de bovenmeester veel onverdiende straf gehad. Als er ergens in de klas rumoer was, werd ik voor de zekerheid gestraft, zodat het dorp niet zou zeggen dat de eigen kinderen voor getrokken werden. Het gevoel, dat ik niet snap, wat ik verkeerd deed en toch blijkbaar iets verkeerd deed, kan nog steeds zeer doen. En dan werkt mijn gekozen oplossing om de opmerking bij de ander te laten niet.

Ik moest toch weer even eerst langs de wond en toen was het klaar, had ik er geen last meer van. En tot mijn opluchting hoefde ik ook niet helemaal terug naar het oude drama. Het was even “au”, tranen in de ogen en toen begreep ik het. Een bezoekje van 5 minuten aan de wond en dan verder kunnen.

autobiografisch schrijven vermindert depressie

Autobiografisch schrijven blijkt effectief antidepressivum

Autobiografisch schrijven helpt tegen depressie. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Universiteit Twente. UT-onderzoekers ontwikkelden de cursus Op verhaal komen, waarbij autobiografisch schrijven en autobiografische reflectie centraal staan, en onderzochten de effecten. Het aantal mensen met klinisch relevante depressieve klachten dat de cursus volgde daalde met 53 procent, tegen 22 procent in de controlegroep.

Autobiografisch schrijven is onderdeel van een nieuwe stroming in de psychologie: de narratieve psychologie. Deze stroming stelt de metafoor van het verhaal centraal om de mens te kunnen begrijpen. In deze metafoor zijn mensen romans in wording. Soms ervaren mensen een ‘writers-block’. Ze weten dan niet hoe het verhaal van hun leven verder moet lopen, of ze ervaren een vorm van ‘narrative foreclosure’ waarbij ze voortijdig het idee hebben dat het verhaal van hun leven voorbij is. Dat kan leiden tot gevoelens van zinloosheid en tot depressie.
In de door psychologen van de Universiteit Twente ontwikkelde cursus Op verhaal komen, staan autobiografisch schrijven en autobiografische reflectie centraal. Deelnemers bepalen welke thema’s en rode draden in hun leven centraal staan. Vervolgens worden ze gestimuleerd te onderzoeken of een andere lezing van de gebeurtenissen mogelijk is en of ze geen belangrijke details over het hoofd zien. Alle vragen zijn gericht op het opnieuw controle krijgen op het eigen levensverhaal. De deelnemers zoeken aanknopingspunten om een nieuw geïnspireerd hoofdstuk te schrijven.

Onderzoek
De Universiteit Twente heeft onlangs een onderzoek afgerond naar het effect van de cursus, waaraan 202 mensen met klinisch relevante depressieve klachten deelnamen. De helft van deze groep volgde de cursus, terwijl de andere helft op een wachtlijst kwam te staan, maar wel onbeperkt toegang tot zorg had. Voor de cursus, direct na afloop en drie en negen maanden later, werden bij beide groepen vragenlijsten afgenomen en diagnostische interviews gehouden. Het aantal mensen met klinisch relevante depressieve klachten die de cursus volgde, bleek met 53 procent gedaald, tegen 22 procent in de controlegroep. Op de middellange (drie maanden) en langere termijn (negen maanden) bleef het significante positieve effect bij de deelnemers behouden.
Het onderzoek is wereldwijd het grootste onderzoek naar de effecten van autobiografisch schrijven op de geestelijke gezondheid van mensen dat tot op heden heeft plaatsgevonden.

Ik was een van de deelnemers aan het onderzoek en ik heb aan den lijve en aan de geest ervaren hoe helend het was. Het was mede inspiratie tot het aanbod dat ik nu doe in Stokrooscoaching. Door middel van schrijven en zelf onderzoek zijn pijnlijke zaken met een ander licht te bezien, wat veel meer vrijheid en ruimte geeft voor je toekomst.

Ada de Bruijn – Stokrooscoaching

Mijn doelgroep of specialisatie

Waar coach je in, wordt me regelmatig gevraagd of wie is je doelgroep. Ik kan daar geen eenduidig antwoord opgeven. Ik coach niet in problematiek. Ik coach in oplossingen. Ik ondersteun mensen hun eigen oplossing te vinden. Ondersteuning doordat men vat krijgt op eigen onderliggende patronen en beter weet wat men daarin wil veranderen.

Het maakt niet uit of er een wens tot verandering ligt met betrekking tot financiële zaken of dat men een ander beroep wenst of binnen het werk een verandering nodig heeft. Het maakt niet uit of de problematiek in de relatiesfeer ligt of in de communicatie. Al deze zaken kunnen prima gecoacht worden en naar de gewenste verandering leiden dmv het aanbod bij Stokroos coaching.

Bij coaching gaat het altijd over jou en wat binnen jouw mogelijkheden ligt om aan te pakken. En alleen wat jij wilt aanpakken heeft een kans van slagen. Een cliënt is dan ook leidend in het hele traject. Jouw vraag, jouw doel en jouw oplossing. Waarom zou iemand dan een coach nodig hebben? Het is wetenschappelijk bewezen dat als een coach intensief aanwezig is en stimuleert en doorvraagt er de meeste kans is op een blijvende verandering. Het vraagt wel maatwerk en regelmatig contact. Iets dat nou juist in online coaching (ook wel e-coaching genoemd) ruimschoots mogelijk is.

Dus tja waar coach ik in? In maatwerk verandering, in maatwerk oplossingen. Ik doe dat met e-coaching en ik ben opgeleid in transactionele analyse, nlp, systemisch werk, karakterstructuren en verhalen en metaforen. En komend jaar ga ik me verder specialiseren in voice dialogue. Mijn hart ligt vooral bij de mogelijkheden van het herschrijven van je script. Dat wat je altijd gedaan hebt, hoef je niet altijd te blijven doen.

verschil meeste online coaching en deze coaching

Op internet is veel aanbod aan coaching te vinden. Ook veel aanbod in online coaching. Wat nu te kiezen als je best wat coaching zou kunnen gebruiken? Ikzelf volg ook wel eens een online traject aanbod al dan niet gratis aangeboden. Het grote verschil is dat Stokrooscoaching maatwerk biedt. Het sluit aan op de eigen vraag en stapsgewijs gaan we samen op zoek naar de eigen unieke oplossing. Het contact is intensief gedurende het traject. Er is sprake van een regelmatige interactie en het gaat altijd over en met jou met je eigen unieke eigenschappen.

Het traject is altijd gericht op de specifieke vraag van de cliënt. De eerste periode wordt samen op zoek gegaan naar de vraag en haar achtergrond, waarna samen een doel wordt gesteld dat na de coaching behaald zal zijn. De middenperiode kenmerkt zich door oefenen in ander gedrag of onderzoeken van andere keuzes. In deze periode is het belangrijk voor de cliënt om regelmatig terug te kunnen vallen op de coach. Dat kan zo vaak als nodig. De coach stimuleert, vraagt door en helpt kijken naar wat succesvol was en om voortzetting vraagt. De laatste periode kenmerkt zich door samen te kijken hoe de nieuwe inzichten en het andere gedrag of de andere keuze in de toekomst aanwezig kunnen blijven. Wat is er nodig om van een blijvende verandering te spreken. Gedurende het hele traject worden artikelen en theorie geplaatst, die cliënt kunnen ondersteunen. Ook de artikelen zijn maatwerk. Het gaat altijd over de specifieke vraag en valkuilen van de cliënt.

Veel coaching op internet aangeboden zijn kant- en klaar concepten. Het gaat in op jouw vraag bv gebrek aan zelfvertrouwen. Vervolgens komen er enkele weken e-mails met opdrachten en informatie. Contact met de coach is er niet of nauwelijks. Bij mij als cliënt pakt dat snel uit in het e-mailtje even parkeren en vervolgens vergeten tussen al die andere mails.

Stokrooscoaching werkt niet met jouw e-mail, maar in de speciale omgeving: www.pluform.com. De omgeving is beveiligd. Er is ruimte voor dialoog, opdrachten, audio, films etc, wat maar past in het specifieke coachtraject. Voor iedereen anders dus. Coach en cliënt krijgen altijd direct een seintje in de mail dat er een reactie van de ander is. Coach reageert altijd binnen 48 uur en dat kan ook sneller zijn. Ook van cliënt wordt een reactie binnen 48 uur verwacht. Op deze wijze wordt intensief gewerkt aan de eigen specifieke vraag en de eigen specifieke oplossing.

Het kan ook gebeuren, dat het traject tijdelijk een pauze neemt, omdat dat beter past bij het individuele traject. Dan volgt er bv een opdracht een bepaald boek te lezen of eerst een test bij een psycholoog of huisarts te doen. Altijd in overleg en met toestemming cliënt. Na afsluiting van het totale traject kom ik altijd na een maand vragen hoe het gaat. Dat is een stimulans om op eigen kracht dezelfde route te blijven varen.

Maatwerk en intensieve interactie dat is het verschil dat Stokroos coaching aanbiedt.

stress factoren

Waar krijg jij spanning van?

Gisteren was ik bij het NOBCO symposium. De beroepsvereniging voor coaches. Bij een van de workshops leerde ik SCARF. De letters staan voor afkortingen van stressmogelijkheden van je cliënt. Het moment dat iemand zich bedreigd kan gaan voelen.

S = bedreigd voelen in je Status
C = bedreigd voelen in je Certainty, ofwel je zekerheid
A = bedreigd voelen in je Autonomy
R = bedreigd voelen in je Relatedness ofwel je relatie(s)
F = bedreigd voelen in je Fairness ofwel je gevoel van rechtvaardigheid

Bij mij staat met stip op nummer 1, de autonomie. Voel ik me daar in bedreigd, dan kan ik wel eens gedrag vertonen die anderen zich nog lang herinneren en ik ook.
Als coach is het handig om te weten, wanneer je cliënt dreigt af te haken of gaat sputteren. Het kan cliënt helpen om inzicht te krijgen in dit patroon.

Wanneer schiet jij in de stress?

De waarde van een coachtraject

Ook ik ben niet gewend geld uit te geven aan een individueel coachingstraject. Zelfs niet nu ik ze zelf aanbied. We zijn het niet gewend in Nederland. Aan de kapper geven we makkelijker geld uit. Ook ik.

Tot nu toe heb ik 2 keer in mijn leven coaching gehad tot volle tevredenheid. Beide keren betaald door mijn werkgever. De eerste coaching leverde me een beter passende baan op. Ik dacht niet zo goed te zijn in coördineren. Dat bleek te kloppen, maar tot mijn verrassing ontdekte ik in de coaching, dat ik beter was in managen. En nog voor het eind van de coaching had ik mijn baan als manager te pakken. Wat een fantastische omkering was dat. Ik had gevoelens van mislukking en toen bleek ik geschikter voor een hoger gekwalificeerde baan.

De tweede coaching leverde me het inzicht op, dat niet alleen het gezin waarin ik opgroeide, veel script en daarmee lastige overtuigingen had opgeleverd. Ook het feit dat ik als dochter van de bovenmeester opgroeide in een dorp, bleek me veel automatische reacties te hebben opgeleverd. Iedereen in mijn omgeving zou destijds een oordeel over me kunnen hebben, want ik was de dochter van……..

Beide trajecten hebben me onbetaalbaar profijt opgeleverd. Het eerste inzicht 7 jaar lang een hoger salaris en meer werkplezier en de erkenning van eigenwaarde. Het tweede traject levert me onafhankelijker gedrag op. Onafhankelijker van wat de omgeving van me zou kunnen denken.

Een paar weken geleden bleek mijn bloeddruk te hoog. De huisarts wil graag dat ik medicijnen ga slikken. Ik wil dat liever niet. Op internet is veel info te vinden hoe een bloeddruk te verlagen met een andere leefstijl. Ook vond ik een deskundige coach die zo’n bloeddruk verlagend traject kan begeleiden en me individueel stimuleren om blijvend ander gedrag te vertonen. Gezond eten kan ik best wel. Mijn valkuil zit in het gezellig vinden met vrienden om lekker te eten en een wijntje erbij. In me huist een smulkabouter. En toch draalde ik een poosje hoeveel geld ik daar dan voor over zou hebben. Want ook ik ben niet gewend zelf geld uit te geven voor een individuele coaching. Toen ik dat weer door had, was ik met gemak over de brug. De komende 2 maanden ga ik zelf gecoacht worden in bloeddruk verlagend gedrag.

Want voorbij de apotheek mogen lopen in plaats van erin gaan is me heel veel waard. Het levert me een gezondere toekomst op. Onbetaalbaar. En als ik het niet doe, zouden er vanzelf meer gezondheidskosten gaan komen.

 

 

Interne criticus

Wil jij ook de stem van je interne criticus een kleinere plek geven? Dat kan. Binnen 4 weken. Het effect is meer zelfvertrouwen, meer keuzevrijheid en de ruimte jezelf verder te ontwikkelen.

De interne criticus, wie kent hem niet? Zo’n intern stemmetje dat te pas en vooral ten onpas weet te vertellen wat je niet goed doet.

Die van mij is vanmorgen al weer aardig aan het woord geweest. Hij gaf me op mijn kop omdat ik de vuilniszak vol afgedankte spulletjes vergeten was op straat te zetten. De vuilniswagen was al weer voorbij. Ook kreeg ik er van langs, dat ik de site waarin ik werk met de coachee’s niet had gecheckt op reacties. Normaal krijg ik vanzelf een notificatie als iemand heeft gereageerd, maar soms krijg ik dat niet en is er toch een reactie. Zo ook vanmorgen. Nu reageerde ik iets te laat. De afspraak is dat ik binnen 48 uur reageer en daar zat ik overheen. Mijn interne criticus nam me dat hoogst kwalijk.

Herken je die interne mopperkont, die steeds commentaar geeft op wat je doet en je naar beneden haalt?

Het liefst snoer ik hem de mond, maar daar heeft hij altijd van terug: “je kan niet eens tegen kritiek he?” Een betere manier is samenwerken en in gesprek gaan met die innerlijke stem. De interne criticus bedoelt het goed (brengt het alleen wat lomp). Hij wil je beschermen tegen afwijzing, afkeuring, risico’s etc. Lastiger wordt het als de interne criticus je over gaat nemen. Dan blijft er weinig van je zelfvertrouwen over en komt er weinig uit je handen. Het helpt om de interne criticus te zien als gewoon een van je kanten, er naar te luisteren en hem keurig op zijn plek te houden.

Bedankt criticus, het had idd fijn geweest als die vuilniszak weg was. Ik zorg nu dat ik het volgende week niet vergeet. En vanaf vandaag blijf ik elke dag zelf checken of er een reactie is van een coachee. Op de techniek kan ik niet blindelings vertrouwen en ik wil mijn coachees serieus nemen en bijtijds bijstaan.

Blij

Waar wordt je blij van, vroeg een wijs iemand me deze week. De antwoorden kwamen al snel voor me. Ik word blij van dieren en ik word blij als ik iets goed kan en anderen daar complimenten voor geven.

Waar word jij blij van?