karakterstructuren

Als je té aardig bent……

Op Facebook kwam ik een post van de Libelle tegen, met daarin herkenbare punten van mensen die te aardig zijn. Het is een grappig artikel en een mooie duiding van mensen die veel van de opofferende karakterstructuur in zich hebben.

Masochistische karakterstructuur: “de verdrager”
Elke karakterstructuur heeft zijn eigen kenmerken; fysiek, mentaal en emotioneel. Iedere structuur bevat kwaliteiten, beperkingen en leermogelijkheden. Wat is jouw levensthema? Welke (gedrags) patronen en (mentale) overtuigingen heb je ontwikkeld en wat is hun invloed op jouw leven?

Enkele kenmerken:
• De kwaliteit van het grote hart, meeleven en een grote naastenliefde
• Je bent bereid om de wereld mee te dragen en hebt oog voor het lijden van mensen
• Je voelt je aangetrokken tot diep menselijke thema’s
• Voor jezelf kiezen en genieten is gekoppeld aan schuld
• Je voelt altijd een druk van ‘moeten’, zowel uit de buitenwereld als uit je eigen binnenwereld
• Er is geen evenwicht tussen jouw draagkracht en het lot van iemand anders

Hoe is iemand met een masochistische structuur in relaties?
• Je uitgangspunt in de relatie is: opoffering; ik zorg wel dat jouw lijden overgaat
• Conflicten en aanvaringen die bij kunnen dragen aan groei en verandering worden zoveel mogelijk vermeden
• Het goed hebben met elkaar zoek je vooral in gezelligheid en vaste activiteiten
• Intuïtief zoek je vaak een partner die veel heeft meegemaakt en voor wie jij je kunt inzetten
• Je bent trouw, mensen kunnen op je rekenen

Hoe uit zich dit in het werk?
• Je neemt het lijden van de wereld op je schouder, hierdoor ga je over je eigen grenzen
• Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel, uithoudingsvermogen en een grote bereidheid om de kar te trekken
• Je voelt aan of mensen je hulp nodig hebben
• Jouw zelfexpressie komt in de knel, omdat het lot van de ander voorgaat

Er zijn 6 karakterstructuren en iedereen heeft van elk elementen in zich. Sommige structuren zullen meer voorop staan en andere zullen meer onderdrukt of nauwelijks aanwezig zijn.

‘Karakter’ slaat op de gedragingen die diep in de persoon gegrift zijn. Het karakter wordt in de jeugd gevormd door ervaringen en invloed van buitenaf (de sociale omgeving) in combinatie met het temperament dat al in het kind aanwezig is als het geboren wordt.
De karakterstructuur van een kind wordt in de vroege jeugd gevormd om zich staande te kunnen houden in de wereld. Gedurende deze tijd loopt het kind tegen bepaalde dingen aan en door deze ervaringen doet het kind bepaalde overtuigingen op. Hierdoor ontwikkelt het kind bepaalde gedragingen, uitingen en overlevingsstrategieën.
Een karakterstructuur is in het latere leven het deel van de persoonlijkheid dat zich naar buiten toe manifesteert. De situaties waarin deze buitenkant van het karakter, ofwel het ‘masker’, zich manifesteert, zijn vaak situaties waarin een persoon het moeilijk heeft of stress ervaart. Dan wordt ook gesproken van het reageren vanuit (oude) patronen.
De leer van de karakterstructuren gaat ervan uit dat als je in staat bent om de oorsprong van de patronen in je gedrag te doorgronden, je beter in staat bent om patroongedrag te vermijden of te weerstaan.
Er zijn zes karakterstructuren te onderscheiden:
Afwezige of schizoide structuur
Bij een persoon met de afwezige structuur hoort een beschouwende houding, hij ziet vaak haarscherp wat een ander nodig heeft of vraagt. Hij leeft in zijn hoofd, met de ratio als vluchtmechanisme van het gevoel. Hij voelt zich niet snel ergens echt thuis. Over het algemeen hebben personen met deze structuur een goed ontwikkelde intuitie.
Onverzadigbare of orale structuur
Het uiterlijk gedrag van een persoon met de onverzadigbare structuur is vaak: ‘ik heb niemand nodig.’ Hij vindt het moeilijk om verlangens en gevoelens uit te drukken, uit angst dat de omgeving deze niet zal vervullen. Iemand met deze structuur leeft met de angst om tekort te komen. In plaats van openlijk te erkennen en te vragen, doet hij dit op een impliciete en verborgen manier. Personen met deze structuur zijn vaak heel zorgzaam en weten goed wat een ander nodig heeft.
Vervloeiende of symbiotische structuur
De vervloeiende structuur is sterk geneigd zich aan zijn omgeving aan te passen, omdat dit is wat hij heeft geleerd. Hij weet vaak niet wat hij echt wil. Duidelijk de ruimte innemen of op de voorgrond treden zal de vervloeiende structuur uit zichzelf dus niet snel doen. Personen met deze structuur zijn gericht op harmonie en kunnen in een groep ‘het cement tussen de stenen’ zijn.
Opofferende of masochistische structuur
Iemand met een opofferende structuur vindt het moeilijk om iets te zeggen dat voor een ander vervelend kan zijn. Hij is bang de sympathie te verliezen en gaat gemakkelijk over zijn eigen grenzen heen. Personen met deze structuur kunnen steun en toeverlaat voor anderen zijn; anderen kunnen op hen bouwen.
Afstandelijke of rigide structuur
Bij iemand met de afstandelijke structuur bestaat de sterke behoefte om te voldoen door middel van presteren. Hij creëert graag een ongeschonden beeld van zichzelf. Hij kan hard werken en gaat daarbij gemakkelijk over zijn grenzen heen. Vaak is de afstandelijke structuur haastig en ongeduldig. Anderen kijken vaak een beetje tegen hem op. Een persoon met deze structuur bereikt vaak veel in het leven.
Wantrouwige of psychopatische structuur
Het meest duidelijke kenmerk van iemand met deze structuur is een wantrouwende houding ten opzichte van de omgeving. Hij denkt vooruit in scenario’s. Hij heeft ook de neiging om de omgeving in de gaten te houden. Hij zorgt ervoor dat hij niet onderuit gehaald wordt. Een persoon met deze structuur kan voor anderen in tijden van flinke storm een rots in de branding zijn.